Medlems- og abonnementsbetingelser I Sea Club Fitness (SCF)

 

Medlemsbetingelser


Disse betingelser gælder ved dit medlemskab:

 • §1. Medlemskab
  Dit medlemskab er personligt. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail,
  telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til SCF.
  Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode.

  §2. Medlemschip
  Medlemschip medbringes og indlæses ved dør eller kundecomputer for at få adgang til centret.
  Mister du din chip udsteder SCF en ny mod et gebyr på kr. 100.

 • §3. Betaling
  Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, du betaler kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto, i begyndelsen af hver kalendermåned, + et administrationsgebyr på kr. 9,-. Du er ansvarlig for, at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Når du opretter et abonnement hos SCF giver du dit samtykke til, at SCF opbevarer de nødvendige personlige oplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes DIBS/kontantoverførselsaftale, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder SCF sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part med henblik på inddrivelse.

 • §4. For sen betaling
  Betales den løbende ydelse ved et DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en
  rykkerskrivelse til dig, og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af SCF.

 • §5. Varighed/Medlemskab
  Ved DIBS aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når perioden, der er betalt for udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 • §6. Opsigelse
  Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til SCF via e-mail eller skriftligt afleveret personligt i SCF.

 • §7. Ændringer i priser og medlemsvilkår
  SCF forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og
  via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) Varsel vil også kunne ses på informationstavle i SCF, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

 • §8. Træning og ophold i centret
  Hjælp os med at holde centret pænt og rent. Træning og ophold i SCF foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i SCF. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen, eller accept fra en forælder. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og bold. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden, som træningen skrider frem. 
  Træning udenfor bemandingstiderne er ligeledes på eget ansvar. Det er ikke tilladt at lukke andre ind og alle træningslokaler og reception er video overvåget. Børn under 15 år skal følges af en voksen. 
  SCF er røgfrit område, også på vores udendørs faciliteter.

 • §9. Misligholdelse af kontrakt
  Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller SCF ansatte, kan SCF uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemschip.

 • §10. Ændringer i hold m.v.
  SCF forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider og udbud af hold.
  Desuden kan SCF samme dag aflyse hold ved sygdom, manglende tilmelding m.m. eller
  ændre instruktør/holdtype senest 1 time før holdets planlagte start. Der refunderes ikke noget i forbindelse med dette.

 • §11. Helbredstilstand og personskade
  Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos SCF. SCF tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 • §12. Værdigenstande:
  Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i SCF. SCF bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra garderobe/skabe mm.

 • §13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder:
  Ved indmeldelsen giver du lov til at SCF må behandle og opbevare oplysninger om dig samt, kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til SCF.

 • §14. Afbud til holdtræning
  Har du brug for at melde afbud til et hold, skal det ske via online booking senest 2 timer før holdstart, på hold efter kl. 10.00, alle morgenhold frem til kl. 10.00 skal afmeldes senest kl. 21.00 dagen før. Husk også at slette dig fra ventelisten indenfor samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved DIBS kr. 30, 1 klip ved klippekort og 1 dags træning ved kontant medlemskab. Beløbet trækkes automatisk ved den næste DIBS trækning.

 • §15. Fremmøde
  Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start, ellers kan pladsen gives videre til ventelisten.

 • §16. Venteliste
  Står du på venteliste er det dit eget ansvar at kontrollere, om du har fået en plads på holdet. Får du en plads, men ikke møder op, gælder det som for sent afbud, se §14.

 • §17. Bero
  Et medlemskab kan sættes i bero 1 gang om året i 1 – 5 måneder mod et gebyr på kr. 100. Bemærk at dit medlemskab ikke kan være i bero, mens du opsiger dit abonnement.

 

Abonnementsbetingelser

 1. Kriterier for abonnementstræk
  Når et træk via et betalingskort skal gennemføres, skal kortoplysningerne stemme overens med Nets’ kortdatabase. Det anvendte betalingskort skal være aktivt. Det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Det anvendte betalingskort til abonnementstræk skal kunne lave transaktioner via Internettet.

 2. Kvittering
  Kvitteringer, der indeholder bekræftelse, informationer, ændringer eller opsigelse om dit abonnement leveres via e-mail. Kvitteringer sendes til den e-mailadresse, som du ved oprettelse af abonnementet har angivet eller som du efterfølgende har opdateret til på din brugerprofil.

 3. Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
  Du er som kunde og kortindehaver ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede. Du hæfter som kunde for det valgte abonnement indtil en eventuel opsigelsesdato.

 4. Opdatering af kortnummer
  Du kan opdatere dit kortnummer, hvis du har brug for at forny eller slette oplysninger. Det kan være relevant, hvis du eksempelvis skifter kort. Du opdaterer dine kortdata ved at logge ind på din profil eller ved henvendelse i SCF. Du er som kunde selv ansvarlig for, at dine kortdata er korrekte og opdaterede.

 5. Ophør/opsigelse af abonnement
  Du kan opsige abonnementet med et varsel på løbende måned + 1 måned medmindre andet er aftalt eller opgivet ved indmeldelse.Vil du opsige abonnementet, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til SCF. Dit abonnement er først opsagt, når du har modtaget en kvittering, der bekræfter opsigelsen.
  Opstår der tvivl om, hvorvidt medlemskabet er opsagt, skal du som medlem kunne dokumentere opsigelsen.

 6. Fortrydelsesret
  Har du fortrudt dit køb af abonnementet over internettet, kan du få pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet, såfremt du ikke allerede har gjort brug af abonnementet. Hvis startdato på abonnementet ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

 7. Kundevilkår
  Du skal som kunde aktivt acceptere kundevilkår og pris. Det gør du ved at sætte et flueben ud fra det respektive felt.

 8. Vilkår og priser
  Vilkår og priser for et medlemskab, som du køber på internettet, er oplyst ud for det pågældende medlemskab.
  Alle løbende medlemskaber bliver betalt gennem DIBS, og opkræves en gang om måneden.
  Et DIBS-medlemskab har en binding, som er angivet. Bindingen betyder, at du ikke kan opsige dit abonnement udenom vores betingelser, når du først har gjort brug af abonnementet.

 9. DIBS
  Vi benytter altid DIBS til den online kortbetaling.

 10. Forudbetaling/oplysning om forudbetalte ydelser:
  Ved forudbetaling af abonnement bliver du opkrævet for antal måneder angivet i handelsbetingelserne.

 11. Leveringsbetingelser
  Vi betragter medlemskabet som leveret, når oprettelse og betaling er afsluttet.

 12. Reklamationsret
  Du har mulighed for at reklamere i op til 24 måneder fra køb af dit medlemskab. Det gør du ved at sende en mail til mail@seaclubfitness.dk

 13. Persondatapolitik / Privatlivspolitik
  Vi indhenter kun de data, vi har brug for, for at kunne administrere dit medlemskab. Vi har ikke data vedr. bankkonto mm. liggende, da vi kun benytter kontant medlemskaber, eller DIBS betalinger.
  Vi benytter ikke dine data til andre formål.
  Informationerne deles med tredjepart/Flexybox. Dette sker, da Flexybox er vores udbyder til at administrere dit abonnement hos os. Data opbevares i 1 år fra udmeldelse.